Szczytno - informacje


22.813
mieszkańców Szczytna
10.827
mężczyzn
11.986
kobiet

3.143
w wieku przedprodukcyjnym

13.851
w wieku produkcyjnym

5.819
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

85
zawarto małżeństw

181
urodzeń

315
zgonów

-134
przyrost naturalny
miasto Szczytno
dochody

123.134.312
wydatki

126.786.608
struktura wydatków Szczytna

300
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

6.258.103
4,936%
Transport i łączność

7.687.088
6,063%
Administracja publiczna

2.784.168
2,196%
Gospodarka mieszkaniowa

6.400
0,005%
Działalność usługowa

195.310
0,154%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

543.639
0,429%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

340.947
0,269%
Obsługa długu publicznego

45.948.024
36,240%
Oświata i wychowanie

547.001
0,431%
Ochrona zdrowia

7.912.855
6,241%
Pomoc społeczna

112.572
0,089%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.276.924
1,007%
Edukacyjna opieka wychowawcza

17.168.756
13,541%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.042.810
1,611%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.667.211
1,315%
Kultura fizyczna i sport

32.294.500
25,472%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-07 05:26
REKLAMA
pogoda Szczytno
-0.1°C
wschód słońca: 07:37
zachód słońca: 15:17
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Szczytnie

kiedy
2023-04-13 19:30
miejsce
Miejski Dom Kultury, Szczytno, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-06-01 17:00
miejsce
Jezioro Świętajno, Warchały, Warchały
wstęp biletowany