11 październik 2021

Szczytno: Dozór policyjny dla 39-latka za stosowanie przemocy wobec 40-letniej małżonki.

Znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem ściganym z urzędu. W takich sytuacjach Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć „Niebieską Kartę”. Tak też było w przypadku 39-latka, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. Sprawca przemocy domowej wszczynał awantury, wyzywał, krytykował, poniżał, uderzał i groził 40-latce pozbawieniem życia. 39-latek został skutecznie odizolowany od pokrzywdzonej, a prokurator do czasu zakończenia postępowania karnego, objął go policyjnym dozorem.
REKLAMA

Pod koniec ubiegłego tygodnia, szczycieńscy policjanci zostali powiadomienie, że w jednym z mieszkań położonych na terenie gminy Szczytno dochodzi do przemocy domowej. Z relacji pokrzywdzonej 40-latki wynikało, że mąż od początku 2021r. znęca się nad nią psychicznie i fizycznie. Świadkami agresywnych zachowań ojca był dzieci w wieku 8 i 13 lat. 39-latek miał wszczynać awantury, podczas których wyzywał żonę słowami wulgarnymi, poniżał, krytykował, zakłócał spoczynek nocny, uderzał i groził pozbawieniem życia.

Obecni na miejscu interwencji funkcjonariusze podjęli decyzję o uruchomieniu w rodzinie Procedury Niebieskiej Karty i zatrzymaniu sprawcy przemocy domowej. 40-latka udręczona postępowaniem męża, złożyła zawiadomienie o popełnionym przez niego przestępstwie. Na podstawie przedstawionych 39-latkowi zarzutów oraz zebranego przez szczycieńskich śledczych materiału dowodowego, prokurator zadecydował o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem. Ponadto zakazał kontaktowania się z pokrzywdzoną i zobowiązał go do powstrzymania się od spożywania alkoholu.

Przypomnijmy, że z punktu widzenia prawa, przemoc w rodzinie to przestępstwo. Artykuł 207 kodeksu karnego „mówi”:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 – 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Szczytnie